You are here

Stageaanvraag

Vind je ideale stageplek in AZ Delta

We hebben een brede waaier aan stagemogelijkheden binnen AZ Delta zowel in de zorg als op andere afdelingen zoals bij de boekhouding, fijndistributie, zorgmanagement enz.  Wens je meer info over onze stagemogelijkheden, neem gerust contact op met de HR Officers.

Voor informatie aangaande jouw specifieke stage, kan je terecht onder de rubriek ‘info zorgafdelingen’ of ‘info diensten zorg ondersteuning’

Contractstages

Wij stippelden verschillende trajecten uit voor de vierdejaarsstudenten bachelor verpleegkunde. Daarnaast is het ook mogelijk om stage te doen op verpleegafdelingen waar geen traject voor uitgewerkt is. Jouw hogeschool is op de hoogte van ons aanbod en maakt op basis van jouw interesse en motivatie samen met ons de planning op. Gedurende jullie stage gaan wij samen met jullie in overleg over het verloop van het traject.  

Praktisch

Als je stageplaats wordt geregeld door je onderwijsinstelling, verloopt alle communicatie via de stagecoördinator van de onderwijsinstelling. Je hoeft geen apart aanvraagformulier in te vullen. 

Als je zelf instaat voor je stageplaats, vul je voor de aanvang van je stage, het aanvraagformulier in. Voor een vlotte verwerking en een optimale voorbereiding raden we je aan dit minstens 2 maanden voordien te doen. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren worden verwerkt. De interne mogelijkheden worden onderzocht, je wordt hiervan via mail op de hoogte gehouden. Als dat vereist is, volgt er een kennismakingsgesprek met de HR Officer en/of het afdelingshoofd van de dienst waar de stage plaatsvindt. 

Na afloop van je stage zijn we benieuwd naar je stage ervaring binnen AZ Delta. Om de stagebegeleiding te blijven verbeteren, doen wij ook enkele maal per jaar een bevraging over je ervaring/mening betreffende je stageperiode in AZ Delta.
Deze bevraging  wordt naar je school-emailadres gestuurd, gebeurt anoniem en neemt maar enkele minuten in beslag. Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Voorwaarden

Er kan geen stageplaats toegewezen worden:

  • wanneer er geen mentor gevonden wordt met dezelfde kwalificaties als de opleiding die de stagiair volgt.
  • wanneer een afdeling al meer dan het afgesproken aantal studenten in eenzelfde periode begeleidt.

Annulering stages

Als je de geplande stage moet annuleren, meldt dit dan tijdig via stages@azdelta.be Zo kan de vrijgekomen plaats worden toegewezen aan een collega-student.

 

Meer uitleg over de formulieren.