You are here

Stageaanvraag

Afspraken maken voor stage

Als je stageplaats wordt geregeld door je onderwijsinstelling, verloopt alle communicatie via de stagecoördinator van de onderwijsinstelling. Je hoeft geen apart aanvraagformulier in te vullen. 

Als je zelf instaat voor je stageplaats, vul je voor de aanvang van je stage, het onlinestageformulier in. Voor een vlotte verwerking en een optimale voorbereiding raden we je aan dit minstens 2 maanden voordien te doen. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren worden verwerkt. De interne mogelijkheden worden onderzocht, je wordt hiervan via mail op de hoogte gehouden. Als dat vereist is, volgt er een kennismakingsgesprek met de inscholingscoach en/of het afdelingshoofd van de dienst waar de stage plaatsvindt. 

Na afloop van je stage zijn we benieuwd naar je stage ervaring binnen AZ Delta. Om de stagebegeleiding te blijven verbeteren, doen wij ook enkele maal per jaar een bevraging over je ervaring/mening betreffende je stageperiode in AZ Delta.
Deze bevraging  wordt naar je school-emailadres gestuurd, gebeurt anoniem en neemt maar enkele minuten in beslag. Alle gegevens worden intern en strikt vertrouwelijk verwerkt.

Voorwaarden

Er kan geen stageplaats toegewezen worden:

  • wanneer er geen mentor gevonden wordt met dezelfde kwalificaties als de opleiding die de stagiair volgt.
  • wanneer een het team van de stageplaats al meer dan het afgesproken aantal studenten in eenzelfde periode begeleidt.

Annulering stages

Als je de geplande stage moet annuleren, meldt dit dan tijdig via stages@azdelta.be Zo kan de vrijgekomen plaats worden toegewezen aan een collega-student.