You are here

Stagebeleid - visie

Binnen AZ Delta willen we kansen creëren voor studenten én voor onze organisatie. Een stage is een eerste stap op de arbeidsmarkt met de mogelijkheid om de aangeleerde theorie te koppelen aan de praktijk. In een professionele context worden zo de beroepskwalificaties aangeleerd die noodzakelijk zijn op de werkvloer. We dragen bij aan het leertraject van studenten en vervullen zo een maatschappelijke rol.

Door het aanbieden van kwalitatieve stages en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, bevorderen we innovatie binnen onze zorginstelling. Door begeleiding te geven aan stagiairs, krijgen onze medewerkers de kans om hun leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen, namelijk coachen, feedback geven, delegeren, evalueren…

Het stagebeleid is afgestemd op strategisch beleid en op basis daarvan formuleren we projecten die door studenten kunnen uitgevoerd worden.

Uitdagende stages zorgen voor het aantrekken van potentiële nieuwe medewerkers. Als stageplaats willen we ons profileren als een aantrekkelijke en leerrijke werkgever.

De band tussen zorg -en onderwijsinstellingen wordt versterkt, wat voor beiden een win-winsituatie is op het vlak van strategische groeimogelijkheden.