You are here

Stagebegeleiding

Onthaalmoment meevolgen

Tijdens het onthaalmoment geven we een korte voorstelling van het ziekenhuis met praktische informatie en uitleg over de guidelines binnen AZ Delta. Stagebegeleiders kunnen het onthaalmoment meevolgen op hetzelfde moment als de opstartende studenten. Graag uw gegevens (naam, voornaam en onderwijsinstelling) op voorhand doorgeven aan de HR Officers.

Badge aanvragen

Binnen AZ Delta dragen we veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. We willen dit ook graag binnen ons stagebeleid toepassen. Er is een specifieke regeling uitgewerkt rond de identificatie van stagebegeleiders die naar AZ Delta komen. Iedere stagebegeleider draagt een fotobadge van AZ Delta. Wie komt voor werkbegeleiding zal ook een extra toegangsbadge ontvangen (gebruik kleedkamers).

Hieronder vind u de afspraken om een badge aan te vragen.

Stuur volgende gegevens in één e-mailbericht naar stages@azdelta.be
- naam + voornaam, adres, geboortedatum + plaats, rijksregisternummer
- een foto als JPEG afbeelding (type pasfoto)
- specifiëren  op welke campussen u werkbegeleiding zal geven

Bij ontbreken van één van deze gegevens kan de badge niet worden opgemaakt.

Na opmaak van de badge ontvangt u per mail bericht waar deze kan worden opgehaald.
 

Parking

Als stagebegeleider kan worden geparkeerd op de bezoekersparking.