You are here

Vakantiedagen

Het recht op vakantie (in het vakantiejaar) wordt opgebouwd door je prestaties (of gelijkgestelde prestaties) in het vorige jaar (dit is het vakantiedienstjaar). Wie in het vakantiedienstjaar voltijdse prestaties heeft (of gelijkstelling), heeft recht op 20 vakantiedagen.
Naast deze wettelijke vakantiedagen bestaat er  in de ziekenhuissector ook cao-verlof. Dit zijn vier extra vakantiedagen die worden toegekend volgens dezelfde voorwaarden als de wettelijke vakantie. Concreet wil dit zeggen dat als je voltijds werkt en ook in het dienstjaar volledig en voltijds werkte, je in het vakantiejaar recht hebt op 24 dagen vakantie (20 dagen wettelijk plus 4 dagen cao-verlof).

Ben je in dienst van het ziekenhuis op 1 juli, dan heb je ook recht op de feestdag van 11 juli.

Jonge medewerkers die na afstuderen aan de slag gaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een aanvullende vakantie : jeugdvakantie. Dit houdt in dat in het jaar na afronden van de studies het aantal wettelijke vakantiedagen betaald door de werkgever kunnen worden aangevuld met bijkomende vakantiedagen die door de RVA worden uitbetaald (65% van begrensd loon). Op die manier kunnen schoolverlaters tot maximum vier weken vakantie opnemen. De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief van de personeelsdienst.

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de medewerker geen of onvoldoende vakantierechten heeft opgebouwd. Ook in dit geval kan via het systeem van seniorvakantie of Europese vakantie dagen toegekend worden. Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de personeelsdienst.

In de ESS-module van plan@saga kan je nagaan hoeveel vakantierechten je hebt.