You are here

Vakantiedagen

Het recht op vakantie (in het vakantiejaar) wordt opgebouwd door jouw prestaties (of gelijkgestelde prestaties) in het vorige jaar (dit is het vakantiedienstjaar). Wie in het volledige vakantiedienstjaar prestaties heeft geleverd, heeft recht op 20 vakantiedagen. Naast deze wettelijke vakantiedagen heb je in de ziekenhuissector bijkomend recht op vier dagen extra-legaal verlof. Ben je in dienst van het ziekenhuis op 1 juli, dan heb je ook recht op de feestdag van 11 juli. Concreet heb je dus recht op 25 verlofdagen.

Jonge medewerkers die na afstuderen aan de slag gaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van jeugdvakantie. Dit houdt in dat in het jaar na afronden van de studies het aantal wettelijke vakantiedagen betaald door de werkgever kunnen worden aangevuld met jeugdvakantie, betaald door de RVA (65% van begrensd loon). Op die manier kunnen schoolverlaters tot maximum vier weken vakantie opnemen. De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een brief van de dienst HR. In bepaalde gevallen kan het zijn dat de medewerker geen of onvoldoende vakantierechten heeft opgebouwd. Ook in dit geval kan via het systeem van seniorvakantie of Europese vakantie verlofrechten worden toegekend. Meer informatie hierover kan je verkrijgen via de dienst HR.

In de ESS-module van plan@saga kan je nagaan hoeveel vakantierechten je hebt.