You are here

Raadplegingen/onderzoeken/opnames

Patient

De patiënt die naar de raadpleging komt, wordt bevraagd over mogelijke symptomen van COVID.

Bij symptomen van COVID wordt contact opgenomen met de arts van de patiënt die dan oordeelt of de raadpleging kan worden uitgesteld of niet. Voor de volgende raadplegingen geeft de arts dan een attest mee dat moet voorgelegd worden aan de ingang. 

Begeleiders

Er zijn maximaal 2 begeleiders per patiënt toegelaten. Bij het kinderdagziekenhuis zullen ook 2 begeleiders toegelaten zijn,  maar geen broers of zusjes.

Als de begeleider symptomen vertoont van COVID, mag de begeleider niet binnen. Tenzij de patiënt niet alleen naar de raadpleging kan, dan wordt contact opgenomen met de behandelende arts.

Een mondmasker is in het ziekenhuis nog altijd verplicht, Als u een masker vergeten bent, kunt u er een kopen aan de ingang voor 1 euro.

Spoedgevallen

Er is een vaste begeleider toegelaten op de dienst spoedgevallen. De begeleider mag niet mee naar de onderzoeken maar blijft wachten in de kamer op spoed, en mag ook niet meegaan met de patiënt als die naar een afdeling wordt gebracht.

Kinderziekten

Voor een raadpleging in de eerste levensmaand van de baby bij de kinderarts, mogen beide ouders uitzonderlijk meekomen, op voorwaarde dat geen van beiden ziektesymptomen vertoont.

Ook voor begeleiders van kinderen geldt de algemene regeling voor begeleiders.

Zwangerschap

Bij een gewone raadplegingen bij de gynaecoloog en bij de monitoring in het verloskwartier mag de partner aanwezig zijn. Voor de partners gelden verder de gewone maatregelen voor begeleiders (zie hierboven op deze pagina).
Kinderen mogen niet meekomen naar de raadpleging.

Algemene afspraken

  • Kom een kwartiertje op voorhand naar het ziekenhuis (om regel van anderhalve meter afstand te kunnen respecteren voor iedereen). Het heeft geen zin om vroeger naar het ziekenhuis te komen.
  • Breng als het kan zelf een chirurgisch mondmasker mee, Een zelfgemaakt stoffen masker is niet meer voldoende. (Een plastic kinmasker is niet veilig genoeg.).
  • In de wachtzalen moeten er altijd 1 lege stoel tussen patiënten zijn om de afstand van minstens anderhalve meter te kunnen respecteren. Er is aangeduid waar je wel en niet mag zitten. Er moet altijd voldoende afstand blijven tussen alle aanwezigen
  • Als u een masker vergeten bent, kunt u er een kopen aan de ingang voor 1 euro.

Meer info over de bezoekregeling