You are here

Geriatrie 3H3 GER

Voorstelling

Op onze afdeling worden patiënten opgenomen vanaf de leeftijd van 75 jaar met meestal een multipathologie. Regelmatig is er ook sprake van polyfarmacie en atypische symptomatologie. Onze afdeling is gericht op de multidisciplinaire-diagnose. Hiervoor werken we multidisciplinair met de geriaters,(ook regelmatig met hartspecialisten/internisten/chirurgen), verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinésisten, logopedisten, diëtisten, sociale dienst, psychologen, palliatief supportteam en pastorale dienst.
Patiënten worden opgenomen met verschillende problematieken: acute verwardheid/delier, dementie, verhoogd valrisico/valincidenten/long lie, polyfarmacie, acute/ chronische infecties: COPD opstoot, pneumonie, urineweginfectie, multiple chronische patholgieën, fracturen, orthostatische hypotensie, longoedeem/cor decompensatie, ontregelde diabetes, anorexie, psychosociale problematiek,…
Je krijgt de mogelijkheid als student om verschillende technieken te oefenen zoals: basisverzorging, basiswondzorg, complexe wondzorg, controleren van parameters , EKG afname, medicatie toedienen, subcutane/intramusculaire inspuitingen, werken met spuitpomp/infuuspomp, bloedafnames, katheter prikken, port a cath aanprikken, afname urinestalen, sonderen, plaatsen maagsonde, aspireren, communicatie met oudere zorgbehoevenden + familie, zorg bij palliatieve/terminale patiënten.

Wat vinden wij belangrijk op de afdeling?

  • teamwork/multidisciplinaire werking
  • empathie
  • initiatief nemen
  • leergierig zijn
  • aandacht hebben voor de privacy
  • vriendelijkheid
  • valpreventie
  • decubituspreventie
  • controle medicatie-inname
  • nazorg kamer

Contactpersoon stage

Sara Galliez (hoofdverpleegkundige)
t 056 52 21 63
sara.galliez@azdelta.be