You are here

Met kinderen op bezoek

Met een kind op bezoek gaan bij een zwaar zieke patiënt

Als u met een kind op bezoek wil gaan naar een ernstig zieke patiënt in het ziekenhuis, gaat u best eerst eens even na of de patiënt al genoeg aangesterkt is om bezoek van kinderen te  kunnen ontvangen. Dat kunt u navragen ofwel bij de patiënt zelf ofwel bij een verpleegkundige van de dienst. U kunt daarvoor bellen met de afdeling.

Als u een kind hebt dat moeilijk kan stilzitten, is het beter om het bezoek heel kort te houden en eventueel iemand mee te nemen die even naar buiten kan gaan met het kind tijdens het bezoek.

Pols ook eens bij het kind of het zelf wel een bezoek wil brengen. Soms kan het toch zinvol zijn om uw kind aan te moedigen om mee op bezoek te gaan. Zo kan het kind vaak beter de ziekte van iemand waar het van houdt, verwerken. Uiteraard moet u uw kind vooraf wel goed voorbereiden.

Als het kind er echt tegenop ziet, geef het dan tijd om zich hier mentaal op in te stellen. Het kind kan misschien al eens telefoneren met de zieke, of een kaartje of een tekening sturen.

Kinderen voorbereiden 

Opvang na het bezoek

Slecht nieuws vertellen aan kinderen

Info: dienst psychologie AZ Delta, 25 mei 2021

Op bezoek bij een kind met een infectie

Als een kind opgenomen is voor een infectieziekte raden we bezoek van kinderen af. Er is te veel besmettingsgevaar. Bij twijfel neemt u best contact op met de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige.

Info: dienst infectieziekten, 25 mei 2021