You are here

Voorbereiding opname

Het patiëntenboekje

Als een arts tijdens de raadpleging oordeelt dat je een geplande chirurgische ingreep moet ondergaan, dan is het heel belangrijk dat ook je dossier vóór de ingreep goed voorbereid wordt. Voor sommige patiënten kan deze voorbereiding volledig digitaal gebeuren. Voor andere patiënten dient deze voorbereiding te gebeuren via een afspraak bij de dienst voorbereiding opname.

Digitaal

Als de voorbereiding volledig digitaal kan gebeuren, zet het secretariaat van de chirurg de brochure van de dienst voorbereiding opname, in je elektronisch medisch dossier. Als je inlogt vind je de info. en krijg je stap voor stap uitgelegd op welke manier je het dossier kan invullen. Dit moet gebeuren ten laatste 3 dagen vóór de ingreep, zo niet neemt de dienst voorbereiding telefonisch contact met je op. 

Als het niet digitaal kan, dan breng je de dag van de opname het patiëntenboekje mee met de verklaringen met je toestemming voor de ingreep of de behandeling, die je hebt ondertekend.

Raadpleging bij de dienst voorbereiding opname

Patiënten bij wie de voorbereiding gebeurt bij de dienst voorbereiding opname in het ziekenhuis, krijgen vanuit het secretariaat van de chirurg:

  • de brochure van de dienst voorbereiding opname
  • een afspraak bij de dienst voorbereiding opname

Je moet dan vóór je bezoek bij de dienst voorbereiding opname zo snel mogelijk langsgaan bij je huisarts voor een evaluatie en indien dit nodig is, voor een aantal onderzoeken.
De dag van de afspraak bij de dienst voorbereiding opname breng je de verklaringen met je toestemming voor de ingreep of de behandeling, die je vindt in het patiëntenboekje volwassenen, ondertekend mee.

U vindt hier het patiëntenboekje 

Patiëntenboekje volwassenen

Patiëntenboekje kinderen

Livret du patient (adulte)

Livret du patient (enfant)

Patient leaflet (adult)

Contact dienst voorbereiding opname

U kunt de dienst bereiken op 051 23 72 55 van 8.30 tot 17 uur.

Specifieke vragen over het digitaal invullen van je dossier? Bel naar 051 23 72 56  tussen 8.30 tot 17 uur

e preopbeleid@azdelta.be

Info: dienst voorbereiding opname, 26 januari 2024

Meer info over de opnameverklaring
Meer info over opname
Meer info over anesthesie
Meer info over nuchter zijn