You are here

Voorbereiding opname

Het patiëntenboekje

Als een arts tijdens de raadpleging oordeelt dat de patiënt een geplande chirurgische ingreep moet ondergaan, dan is het heel belangrijk dat ook het dossier vóór de ingreep goed voorbereid wordt.     Voor sommige patiënten kan deze voorbereiding volledig digitaal gebeuren. Voor andere patiënten dient deze voorbereiding te gebeuren via een afspraak bij de dienst voorbereiding opname.

Digitaal

Patiënten bij wie de voorbereiding volledig digitaal kan gebeuren, krijgen vanuit het secretariaat van de chirurg de brochure van de dienst voorbereiding opname, digitaal mee. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd op welke manier het dossier ingevuld kan worden. Dit moet gebeuren ten laatste 3 dagen vóór de ingreep, zo niet neemt de dienst voorbereiding telefonisch contact met u op. 

Er moet geen contact opgenomen worden met de huisarts voor de ingreep. De dag van de opname brengt u de verklaringen met uw toestemming voor de ingreep of de behandeling, die u vindt in het patiëntenboekje volwassenen, ondertekend mee.

Raadpleging bij de dienst voorbereiding opname

Patiënten bij wie de voorbereiding gebeurt bij de dienst voorbereiding opname in het ziekenhuis, krijgen vanuit het secretariaat van de chirurg:

  • de brochure van de dienst voorbereiding opname
  • een afspraak bij de dienst voorbereiding opname

U moet dan vóór uw bezoek bij de dienst voorbereiding opname zo snel mogelijk langsgaan bij uw huisarts voor een evaluatie en indien dit nodig is, voor een aantal onderzoeken.
De dag van de afspraak bij de dienst voorbereiding opname brengt u de verklaringen met uw toestemming voor de ingreep of de behandeling, die u vindt in het patiëntenboekje volwassenen, ondertekend mee.

U vindt hier het patiëntenboekje 

Patiëntenboekje volwassenen

Patiëntenboekje kinderen

Livret du patient (adulte)

Livret du patient (enfant)

Patient leaflet (adult)

Meer informatie vindt u in deze brochures

Contact dienst voorbereiding opname

U kunt de dienst bereiken op 051 23 72 55 van 8.30 tot 17 uur.

Specifieke vragen over het digitaal invullen van uw dossier? Bel naar 051 23 72 56  tussen 8.30 tot 17 uur

e preopbeleid@azdelta.be

Info: dienst voorbereiding opname, 31 december 2021

Meer info over de opnameverklaring
Meer info over opname
Meer info over anesthesie
Meer info over nuchter zijn