You are here

Medische oncologie: immunotherapie

Voor het jaar 2008 bedroeg de gemiddelde overleving van een gerecidiveerd of gemetastaseerde hoofd- en halstumor 7 maand. Met chemotherapie was er een tijdelijk effect op symptomen maar kon de overleving niet worden verlengd gedurende 4 decades. In 2008 werd Cetuximab toegevoegd aan chemotherapie met voor het eerst een beperkte maar significante winst. De mediane overleving hiermee bedroeg 10 maand. In 2017 werd immuuntherapie met Nivolumab (Opdivo°) voor het eerst terugbetaald bij dit tumortype in tweede lijn. Dit betekent na progressie onder chemotherapie.

Sinds december 2019 is Pembrolizumab (Keytruda°) terugbetaald in eerstelijn gemetastaseerde setting hetzij in monotherapie hetzij in combinatie met chemotherapie en zo er PD-1 expressie is in de tumor van 1 procent of hoger. De patiënten met een tumor met de hoogste gevoeligheid aan immuuntherapie (PD-L1 CPS >=20%) behalen hiermee een gemiddelde overleving van 15 maand en een 3-jaarsoverleving van 33 procent.

Beeld van tongtumor

Recidief tongcarcinoom met klierpakket links supraclaviculair

Beeld van tongtumor na behandeling

Evolutie na 2 maand immuuntherapie + chemotherapie: volledige remissie