You are here

Pijncentrum 6Z3 DZ PIJN

Voorstelling 

Het multidisciplinair pijncentrum van AZ Delta is een tweede- en derdelijns referentiecentrum, erkend door de overheid. Men kan dus enkel via doorverwijzing van de huisarts of specialist in ons centrum terechtkomen. In het pijncentrum worden alle soorten pijnklachten behandeld, zowel acute als chronische pijn. Het hebben van chronische pijn vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Er wordt gewerkt in een team met verschillende disciplines bestaande uit algologen-anesthesisten, fysiotherapeut, sociaal assistent, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleegkundigen, psychologen en onthaalmedewerkers. Op basis van het bio-psycho-sociaal model wordt een holistisch beeld van de patiënt opgemaakt, waarbij zijn of haar klachtenpatroon in kaart wordt gebracht om een geïndividualiseerd traject op te stellen.

Het kan volstaan om enkel met een medische of interventionele behandeling de pijn van de patiënt te verbeteren. In de holding staan de verpleegkundigen in voor de voorbereiding (informeren, nazicht vitale parameters en voorgeschiedenis) van de patiënt. Daarna wordt de patiënt begeleid naar de behandelzaal, waar de algoloog-anesthesist nogmaals de pijnklachten beluistert en de therapie uitvoert. De verpleegkundige assisteert de algoloog-anesthesist tijdens het uitvoeren van de behandeling. Nadien keert de patiënt terug naar recovery voor verdere monitoring en wordt de nazorg besproken.

Echter is chronische pijn dikwijls een complex gegeven die in stand kan gehouden worden door fysieke, sociale en psychische aspecten. Bij dergelijke chronische en moeilijk behandelbare pijnklachten moet de patiënt in zijn totaliteit geholpen worden en zal de multidisciplinaire aanpak voorgesteld worden. Eerst heeft de verpleegkundige een grondig voorbereidend gesprek met de patiënt. De voorgeschiedenis, verloop van de aandoening(en), het sociaal netwerk, mentaal welbevinden en de doelstellingen van de patiënt worden in een consult overlopen. Hierna gaat de patiënt rechtstreeks op consultatie bij de algoloog, waarbij het behandeltraject (infiltratie, neurostimulatie, lidocaïne-infuus, capsaïcine-pleister, intrathecale pijnpomp,…) in samenspraak met de patiënt wordt opgesteld en de andere disciplines worden betrokken.

Doel van de stage

Als student kom je hier in aanraking met zorgontvangers met acute en/of chronische pijn, met hun familie en met de multidisciplinaire werking van ons team. Zowel de verpleegtechnische handeling als psychosociale vaardigheden zijn hier van groot belang. Het is de bedoeling dat onze medewerkers jullie ondersteunen tijdens deze stage bij het aanleren van deze handelingen (aanprikken van infusen, assisteren bij activiteiten in het operatiekwartier, psychosociale opvang van de zorgontvanger, verschaffen van correcte informatie,…) als het in beeld krijgen van de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Je krijgt hier een inzicht in de verschillende technieken in verband met de pijnbehandeling, het postoperatieve pijnbeleid bij opgenomen patiënten en een multidisciplinaire aanpak van chronische pijnpatiënten. Daarnaast krijg je hier als student de kans om naast het verpleegkundig beroep ook eens mee te volgen bij de andere disciplines. Gedurende je veelomvattende stage verwachten we een open, leergierige en warmhartige houding alsook het werken volgens de waarden van de AZ Delta. Interesse in het ten volle opnemen van alle leermomenten moedigen we enkel maar aan!

Ben je wat nieuwsgierig en wil je al een kijkje werpen op de behandelingen van ons centrum, kan dit gerust via deze link.

Contactpersoon stage

Sophie Ghequière 
051 23 69 11
e sophie.ghequiere@azdelta.be