You are here

Pijncentrum 6Z3 DZ PIJN

Voorstelling 

Het multidisciplinair pijncentrum van AZ Delta is een tweede- en derdelijns door de overheid erkend referentiecentrum. Men kan dus enkel via doorverwijzing door de huisarts of specialist in het centrum terechtkomen. Er wordt gewerkt in een team met verschillende disciplines bestaande uit pijnartsen/ anesthesisten, fysiotherapeut, sociaalassistent, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleegkundigen en psychologen. Op die manier streven wij naar het bekomen van een zo breed mogelijk beeld van de patiënt en zijn of haar klachtenpatroon binnen een ruime context. Het kan volstaan om louter met een medische of interventionele behandeling de pijn van de patiënt te verbeteren. Bij chronische en moeilijk behandelbare pijnklachten moet de patiënt in zijn totaliteit geholpen worden en zal de multidisciplinaire aanpak voorgesteld worden.

Doel van de stage

Als student maak je hier kennis met het verschijnsel pijn, met de pijnpatiënten en hun familie en met de multidisciplinaire werking van ons team. Zowel de verpleegtechnische handelingen als psychosociale vaardigheden zijn hier van groot belang. Het gaat van het aanprikken van infusen, assisteren bij activiteiten in het operatiekwartier tot de psychosociale opvang van de patiënt en het verschaffen van correcte informatie. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een verpleegkundige. Je krijgt hier een inzicht in de verschillende technieken in verband met de pijnbehandeling, het postoperatieve pijnbeleid bij opgenomen patiënten en een multidisciplinaire aanpak van chronische pijnpatiënten. We verwachten een vriendelijke en geïnteresseerde houding alsook werken volgens de waarden van AZ Delta.     

Contactpersoon stage

Joica Werbrouck (hoofdverpleegkundige)
t  051 23 80 78
e joica.werbrouck@azdelta.be