You are here

Spoedgevallen 4D9

Voorstelling

De spoedafdeling beschikt over vijftien boxen, waarvan twee reanimatieboxen, drie gewone boxen, een afzonderingskamer, vier tijdelijke hospitalisatieboxen, een pediatrische box, een isolatiebox met sas, een box voor kleine ingrepen, een zitbox en een gipskamer.
Op spoedopname beschikken we ook over een triagelokaal. We hebben een ruime garage met drie uitritten. Eén uitrit voor de MUG, één uitrit voor de 112 ambulance en één uitrit voor de privéambulances en privévervoer. Op spoedopname is er een grote diversiteit aan disciplines.
Het kan gaan van mineure trauma’s tot polytrauma’s, reanimaties, en dergelijke. Ook de patiëntenpopulatie is zeer divers. We verplegen van jong tot oud! De drukte op spoedopname varieert ook zeer sterk. Er kunnen dagen zijn dat er weinig werk is, maar ook dagen die heel hectisch zijn op de spoedopname. Onze spoedopname is ook verantwoordelijk voor interne als externe MUG-uitrukken en het secundair vervoer naar gespecialiseerde centra’s (MICU: Mobiel Intensive Care Unit).

Doel van de stage

Op een kritieke dienst zoals de spoed kan je je als student verder ontplooien in klinisch redeneren, linken leggen, werken in urgenties...Je krijgt de kans om het volledige zorgtraject bij één patiënt te volgen van bij opname tot ontslag op onze dienst. Daarbij denken we specifiek aan: acute opvang van stroke, acuut myocardinfarct,…
Ook prehospitaal kunnen we uitgebreide leerkansen aanbieden met de MUG. Het spreekt voor zich dat  de ervaren MUG-arts en -verpleegkundige het voortouw nemen.  Je kan zeker meewerken aan de acute opvang en we beantwoorden graag al jouw vragen.

Wat verwachten we van jou?

De mentoren kijken ernaar uit om samen jouw leerproces vorm te geven. Uiteraard is dit een gedeelde verantwoordelijkheid en doen we hierbij vooral een beroep op jouw parate kennis. We verwachten dan ook een degelijke achtergrond van anatomie, pathofysiologie en farmacologie.We helpen je om linken te leggen tussen ziektebeelden, voorgeschiedenis, onderzoeken, medicatie... Zo krijg je een verdiepend inzicht in het acute gebeuren. Daarbij is het ontwikkelen van een klinische blik en gerichte observatie heel belangrijk. We begeleiden je ook  graag bij het inoefenen van verschillende technieken.
We heten je als student hartelijk welkom op de spoedopname!

Contactpersoon stage

Wim Van Belle (hoofdverpleegkundige)
t 050 23 23 07
wim.vanbelle@azdelta.be