You are here

Intensieve zorg 4B1 IZ

Voorstelling 

Patiënten die in één of meerdere vitale functies bedreigd zijn komen op de dienst intensieve zorgen terecht. Onze afdeling staat zowel in voor de zorgen van patiënten met internistische ziektebeelden als voor de zorg bij postoperatieve patiënten.

Op de dienst intensieve zorg is de verpleegkundige verantwoordelijk voor een veilige omgeving, waarin het volledige multidisciplinaire team optimaal kan werken, en waardoor het beste resultaat voor de patiënt en zijn familie bekomen wordt. Als student krijg je een ruim aanbod om jouw opgedane theoretische en praktische kennis te oefenen. Je hebt aandacht zowel voor de geestelijke en lichamelijke zorg van de patiënt.

Doel van de stage

Op de dienst intensieve zorg is heel duidelijk de vraag aanwezig naar groeiende specialisatie van verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologisch geavanceerde apparatuur én grote menselijke inzet. In alle ziekenhuisdiensten volgen de innovaties op zowel medisch, verpleegkun­dig als tech­nisch vlak elkaar heel snel op. Dit betekent dat er behoefte is aan voldoende hoog opgeleide professionals in de zorg, die de stijgende specialisatie in de genees- en verpleegkunde aankunnen. Op deze dienst helpen we je om als toekomstige verpleegkundige deze professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties. Als student of nieuw personeelslid krijgt u dus een ruim aanbod om uw opgedane theoretische en praktische kennis te testen en bij te schaven. U draagt dus persoonlijk bij aan de geestelijke en lichamelijke zorg van de patiënt.

Contactpersoon stage

Johan De Vos (hoofdverpleegkundige)
t 050 23 23 91
e johan.de.vos@azdelta.be