You are here

Neurologie 4B1 INT + MC

Voorstelling

De afdeling neurologie is een afdeling waar patiënten opgenomen worden met neurologische aandoeningen, waaronder: multipele sclerose, Parkinson, CVA, TIA, Guillain Barré, polyneuropathie, epilepsie, .. Daarnaast worden er ook patiënten opgenomen voor observatie van o.a. evenwichtsstoornissen, krachtsvermindering, hoofdpijn en duizeligheid. Op de eenheid voor beroertezorg worden patiënten opgenomen met een TIA of CVA die gedurende minimum 24 uur dienen te worden gemonitord of langer, patiënten die een epileptisch insult hebben doorgemaakt en die een nacht observatie behoeven.

Op de afdeling is er een multidisciplinaire aanpak. Deze wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen arts, verpleegkundigen, ergotherapie, kinesitherapie, diëtiek, logopedie en beroertecoach. Met wekelijks een multidisciplinair overleg in kader van de zorg voor beroertepatiënten. Er zijn 3 vaste neurologen verbonden aan onze afdeling. Deze artsen hebben elk hun eigen patiënten op de afdeling. Afwisselend zitten ze in een wachtweek in kader van nieuwe opnames (bv. nieuwe aanmeldingen spoedopname). Daarnaast zijn er heel wat interne consulten vanuit andere disciplines. Cardiologie, pneumologie, endocrinologie, vaatchirurgie, fysische geneeskunde, … De verpleegafdeling neurologie is een ‘gesloten’ afdeling, dit houdt in dat de afdeling enkel toegankelijk is via een code of badge.

Doel van de stage

Tijdens je stageperiode kan je stagelopen op beide afdelingen zowel op de verpleegafdeling neurologie als op de afdeling beroertezorg. Op de afdeling beroertezorg leer je de skills rond monitoring. Een goeie observatie van de neurologische patiënt is belangrijk. Maak zeker je leerdoelstellingen op en laat ons weten wat je interesses zijn. Wij bekijken dan samen hoe we jouw stagetraject kunnen uitwerken. Onze mentoren team zal je hierbij zeker ondersteunen! De complexe neurologische pathologie, de multidisciplinaire aanpak en de goede begeleiding en een supertof team zorgen voor een leerrijke stage-ervaring!

Contactpersoon stage

Charlotte De Jaeger (hoofdverpleegkundige)
t 050 23 23 50
e charlotte.dejaeger@azdelta.be