You are here

Robotchirurgie

foto van ingreep met robot

In februari 2021 is in campus Rumbeke de nieuwste generatie Da Vinci X- robot voor onder andere prostaatoperaties in dienst genomen. Door verdere subspecialisatie op de dienst, worden de robotgeassisteerde radicale prostatectomieën (RARP) nu op de eigen campus uitgevoerd door dedicated urologen, met langere ervaring in de robotchirurgie.
Bij de opstart van de robotchirurgie op campus Rumbeke werd onmiddellijk geopteerd voor een strikte monitoring van kwaliteitsparameters en andere ziekenhuisindicatoren. Het toepassen van dit beleid stelt ons in staat de patiënt een kwalitatief en goed voorspelbaar traject aan te bieden in de behandeling van zijn aandoening. De ligduur is hiermee sterk afgenomen tot een 24- tot 48-uuropname voor een radicale prostaatresectie zonder klieruitruiming.
Onze gespecialiseerde prostaatverpleegkundige begeleidt de patiënt doorheen het traject en neemt ook telefonisch contact op daags na het ontslag uit het ziekenhuis.