You are here

De dienst patiëntenbegeleiding staat in voor de sociale, psychologische en morele opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten. We willen op deze manier de patiënt in moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk ondersteunen.

Info: Christophe Indigne, dienst patiëntenbegeleiding AZ Delta, 8 juni 2016