You are here

Recht op bescherming van de privacy

Informatie blijft privé

Bij de behandeling laten we alleen mensen toe die professioneel nodig zijn, tenzij u als patiënt akkoord gaat met de aanwezigheid van derden.

De informatie in verband met uw gezondheid  delen we niet mee aan derden. Dit kan enkel wanneer dit wettelijk opgelegd wordt en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

AZ Delta beschermt ook uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming of GDPR. Meer info hierover en over het privacyreglement.

Info: Aline Acx, jurist AZ Delta, 18 juni 2018

Meer over het nemen van foto's in het ziekenhuis

Respect voor intimiteit van de patiënt

AZ Delta streeft ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten, ook voor de intimiteit van elke patiënt.  We vragen een patiënt om zich uit te kleden voor een onderzoek, zich te laten onderzoeken,  te laten wassen of we helpen hem of haar bij het toiletbezoek. De patiënt voelt zich daardoor vaak aangetast in zijn persoonlijke intimiteit en waardigheid.

Voor de zorgverlener is dat een routinehandeling, maar niet voor de patiënt. De zorgverlener dient hiermee steeds professioneel en respectvol om te gaan. 

Intiem en seksueel contact tussen een arts of zorgverlener en een patiënt is niet toegelaten. Artsen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers houden zich aan de deontologische code.
Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag kunt u melden bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
Daarnaast kunt u dergelijke klachten ook signaleren bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het nummer 1712. Een slachtoffer kan ook klacht indienen bij de politie.

Info: Els Vermeersch, ombudsdienst AZ Delta, 18 juni 2018

  •