You are here

Recht op een vrije keuze van arts

Je kiest vrij je arts, behalve in geval van wachtdienst en bij urgentie/spoedgevallen.

Ook mag je het advies van een andere arts inwinnen en op ieder ogenblik een andere arts kiezen binnen of buiten het ziekenhuis.

De arts kan om persoonlijke of beroepsredenen een dienstverstrekking weigeren. Dit geldt uiteraard niet bij noodgevallen. Wanneer de arts weigert, moet hij toch de continuïteit van de zorg verzekeren.

 

Info: ombudsdienst AZ Delta, 26 januari 2024