You are here

De wet op de patiëntenrechten

Rechten

De wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 verleen je een aantal rechten en omschrijft hoe je deze kunt uitoefenen. Hier vind je meer info hieronder.

Bekijk deze video met meer uitleg over de patiëntenrechten

 

Meer info over pijnbestrijding.

Voor meer uitleg over de rechten van patiënten, surf naar:

Op onderstaande link vind je contactgegevens van zelfhulpgroepen: verenigingen van lotgenoten. Trefpunt Zelfhulp informeert en begeleidt zelfhulpgroepen in Vlaanderen  

Vertrouwenspersoon

Je kan een familielid, een vriend of een kennis aanwijzen om je bij te staan

  • als je naar een arts gaat 
  • om je patiëntendossier in te kijken of een afschrift te vragen
  • om een klacht neer te leggen.

Vertegenwoordiger

Meerderjarigen

Als je niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, bv bij een coma of bij dementie, kan je je laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon. Hij of zij neemt dan de nodige beslissingen in jouw plaats.  

Je kan een vertegenwoordiger aanstellen met het formulier Aanwijzing van een vertegenwoordiger.  
Deze aanstelling kan steeds worden ingetrokken met het formulier 'Herroeping van een vertegenwoordiger'.

Minderjarigen

Bij minderjarigen zijn het de ouders of de voogd die de rol van vertegenwoordiger opnemen. Als minderjarige word je  wel zo veel mogelijk bij de uitoefening van je rechten betrokken.

De documenten voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger.