You are here

Oncologie

Studies open voor deelname

Urotheelcel/blaas

KEYNOTE-905/EV-303 (MK3475-905): PRE-cystectomie

Een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3 studie naar perioperatieve pembrolizumab alleen of in combinatie met enfortumab vedotin voor deelnemers met spierinvasieve blaaskanker (MIBC) die niet in aanmerking komen voor cisplatine of cisplatine afwijzen.

IMVIGOR (BO42843): POST-cystectomie

Een dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie in meerdere centra naar atezolizumab (anti-PD-L1-antilichaam) versus placebo als adjuvante behandeling bij patiënten met hoog-risico spierinvasieve blaaskanker die ctDNA-positief zijn na cystectomie.

Prostaat

CONTACT (XL184-315): mCRPC

Een Fase 3, gerandomiseerd, open-label, gecontroleerd onderzoek van Cabozantinib (XL184) in combinatie met atezolizumab vs. tweede nieuwe hormonale therapie (NHT) bij proefpersonen met metastatische castratieresistente prostaatkanker.

Nier

REPLICA:

Real-life behandeling met cabozantinib van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niercelkanker: een beschrijven en prospectief niet-interventioneel onderzoek.

Gemetastaseerde solide tumoren

BALLETT EN PRECISION-1:

Een studie om de klinische waarde te onderzoeken van uitgebreide genomische profilering uitgevoerd door Belgische Next Generation Sequencing laboratoria: een Belgische PRECISION studie van de BSMO in samenwerking met het Kankercentrum (BALLETT).

Het Belgische Moleculaire Profilerings Programma van metastatische kanker voor klinische beslissingen en behandeling toewijzing (Precision 1).

Gemetastaseerde borstkanker

PRECISION TRACK:

Deep sequencing of somatic mutations including BRCA1/2, ERBB2 amplification and MSI in metastatic breast cancers for precision therapy and monitoring of molecular remission

Gynaecologie

ARTISTRY-7:

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde studie van nemvaleukine alfa in combinatie met pembrolizumab versus chemotherapie naar keuze van de onderzoeker bij patiënten met platinaresistente epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker (ARTISTRY-7)

Contact studieteam

Rina Talpe                             t 051 23 75 11
Laura Tanghe                         t 051 23 73 25
Els Verbruggen                      t 051 23 39 04

e  ctc.onco@azdelta.be