You are here

Oncologie

Studies open voor deelname

Vroeg-stadium borstkanker

  • Treat ctDNA (EORTC): ER+ HER2-  

Elacestrant for treating ER+/HER2- breast cancer patients with ctDNA relapse (TREAT ctDNA)

Binnen deze studie worden patiënten die reeds behandeld worden met de standaard adjuvante endocriene therapie in een eerste fase 6-maandelijks gescreend op de aanwezigheid van ctDNA (circulerend tumor DNA) in het bloed. Van zodra ctDNA in het bloed wordt gedetecteerd en afwezigheid van metastasen wordt bevestigd, kan overgegaan worden naar de volgende fase waarbij wordt onderzocht of behandeling met Elacestrant het optreden van verre metastasen kan vertragen vergeleken t.o.v. verderzetting van de standaard endocriene therapie bij patiënten met ctDNA-recidief. 

Eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker

  • GLORIOSA (ImmunoGen): platinagevoelig 

Gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase 3 studie van mirvetuximab soravtansine in combinatie met bevacizumab versus bevacizumab alleen als onderhoudstherapie voor patiënten met FRα-high terugkerende platina-gevoelige epitheliale eierstok-, eileider-, of primaire peritoneale kankers die niet zijn gevorderd na tweedelijns platina-gebaseerde chemotherapie plus bevacizumab.

Spierinvasieve blaaskanker

  • KEYNOTE-905 / EV-303 / MK3475-905 (MSD): pre-cystectomie // Verwachte stop: april 2024

Een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3 studie naar perioperatieve pembrolizumab alleen of in combinatie met enfortumab vedotin voor deelnemers met spierinvasieve blaaskanker (MIBC) die niet in aanmerking komen voor cisplatine of cisplatine afwijzen.

Niercelkanker

  • REPLICA (Ipsen)

Real-life behandeling met cabozantinib in monotherapie of in combinatie met nivolumab van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niercelkanker: een beschrijvend en prospectief niet-interventioneel onderzoek.

Toekomstige studies

Gemetastaseerde borstkanker

  • REMERGE (Roche): Triple negatief of HR+ en/of HER2- // Verwachte start: MAART 2024

Een interventioneel, multicenter, translationeel onderzoek met meerdere cohorten om de resistentiemechanismen tegen borstkankertherapieën te onderzoeken.

Endometriumkanker

  • ENGOT-en23 (MSD) // Verwachte start: MAART/APRIL 2024

Een fase 3, gerandomiseerde, actief-gecontroleerde, open-label, multicentrische studie om de werkzaamheid en veiligheid van MK-2870 monotherapie te vergelijken met de behandeling naar keuze van de onderzoeker bij deelnemers met endometriumkanker die voorafgaand platina-gebaseerde chemotherapie en immunotherapie hebben gekregen.

Melanoom

  • Protocol NIS103159 (MSD) // Verwachte start: Q2 2024

Neurocognitieve functie, HRQOL en angst voor terugkeer van kanker bij melanoompatiënten van stadium IIB/C die worden behandeld met PD-1-remmers

Gevorderde/gemetastaseerde borstkanker

  • Protocol C4391022 (Pfizer): HR+ HER2- // Verwachte start: Q3 2024

Bij patiënten met CDK 4/6-inhibitor + ET als meest recente systemische behandeling voor borstkanker

Een interventionele, open-label, gerandomiseerde, multicenter fase 3 studie van PF-07220060 plus fulvestrant vergeleken met de behandeling naar keuze van de onderzoeker bij deelnemers ouder dan 18 jaar met HR+, HER2- gevorderde/gemetastaseerde borstkanker, waarvan progressieve ziekte na voorafgaande CDK 4/6-inhibitor gebaseerde therapie.

  • DYNASTY-Breast02 (DualityBio Inc.): HR+, HER2 low  // Verwachte start: Q3 2024

Bij patiënten die nog geen chemotherapie ontvingen binnen gevorderde/gemetastaseerde setting.

Een fase 3, gerandomiseerde, multicenter, open-labelstudie van DB-1303 versus chemotherapie naar keuze van de onderzoeker bij patiënten met humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-lage, hormoonreceptorpositieve (HR+) uitgezaaide borstkanker bij wie progressieve ziekte werd vastgesteld na hormoontherapie (ET).

Contact studieteam

Rina Talpe                             051 23 75 11
Laura Tanghe                         051 23 73 25
Els Verbruggen                      t 051 23 39 04

e  ctc.onco@azdelta.be