You are here

Oncologie

Borst

COMPLEEMENT-1

Een open-label, multicentrische fase IIIb studie naar de veiligheid en doeltreffendheid van ribociclib (LEE011) in combinatie met letrozole voor de behandeling van mannen en pre/postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptorpositieve (HR+) HER2-negatieve (HER2-) gevorderde borstkanker die geen eerdere behandeling hebben gekregen voor gevorderde ziekte

Prostaat

  • Clovis TRITON 2-studie

    Een multicentrische, open-label, fase 2-studie van rucaparib bij patiënten met metastatische castratieresistente prostaatkanker geassocieerd met homologe recombinatiedeficiëntie (tweede lijn)

Urotheelcel

  • Incyte INCB 54828-2014 studie

           Een open-label, multicentrische, fase 2-studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van INCB054828 monotherapie bij patiënten met gemetastaseerd of operatief niet-verwijderbaar urotheelcarcinoom dat FGF/FGFR-mutaties herbergt (tweede lijn)

  • ASTELLAS 7465-CL-0301 studie

           Een open-label, gerandomiseerd, fase 3-onderzoek ter evaluatie van enfortumab vedotin vs. chemotherapie bij proefpersonen met eerder behandelde lokaal gevorderde of metastatische urotheelkanker (EV-301)

Melanoma

  • Cobiraf ML29741

            Een fase II, open, eenarmige multicentrische studie om de detectie van de BRAFV600 mutatie op cfDNA in plasma te evalureren bij patiënten met een