You are here

Oncologie

Studies open voor deelname

Eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker

  • ARTISTRY-7 (Alkmeres): platinaresistent

Een fase 3, multicenter, open-label, gerandomiseerde studie van nemvaleukine alfa in combinatie met pembrolizumab versus chemotherapie naar keuze van de onderzoeker bij patiënten met platinaresistente epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker.

Spierinvasieve blaaskanker

  • KEYNOTE-905 / EV-303 / MK3475-905 (MSD): pre-cystectomie

Een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3 studie naar perioperatieve pembrolizumab alleen of in combinatie met enfortumab vedotin voor deelnemers met spierinvasieve blaaskanker (MIBC) die niet in aanmerking komen voor cisplatine of cisplatine afwijzen.

  • IMvigor011 BO42843 (Roche): post-cystectomie

Een dubbelblinde, multicenter, gerandomiseerde fase III-studie naar atezolizumab (anti-PD-L1-antilichaam) versus placebo als adjuvante behandeling bij patiënten met hoog-risico spierinvasieve blaaskanker die ctDNA-positief zijn na cystectomie.

Niercelkanker

  • REPLICA (Ipsen)

Real-life behandeling met cabozantinib in monotherapie of in combinatie met nivolumab van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niercelkanker: een beschrijvend en prospectief niet-interventioneel onderzoek.

Toekomstige studies

Vroeg-stadium borstkanker

  • Treat ctDNA (EORTC): ER+ HER2-

Elacestrant for treating ER+/HER2- breast cancer patients with ctDNA relapse (TREAT ctDNA)

Binnen deze studie worden patiënten die reeds behandeld worden met de standaard adjuvante endocriene therapie in een eerste fase 6-maandelijks gescreend op de aanwezigheid van ctDNA (circulerend tumor DNA) in het bloed. Van zodra ctDNA in het bloed wordt gedetecteerd en afwezigheid van metastasen wordt bevestigd, kan overgegaan worden naar de volgende fase waarbij wordt onderzocht of behandeling met Elacestrant het optreden van verre metastasen kan vertragen vergeleken t.o.v. verderzetting van de standaard endocriene therapie bij patiënten met ctDNA-recidief.

Eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker

  • GLORIOSA (ImmunoGen): platinagevoelig

Gerandomiseerde, multicenter, open-label, fase 3 studie van mirvetuximab soravtansine in combinatie met bevacizumab versus bevacizumab alleen als onderhoudstherapie voor patiënten met FRα-high terugkerende platina-gevoelige epitheliale eierstok-, eileider-, of primaire peritoneale kankers die niet zijn gevorderd na tweedelijns platina-gebaseerde chemotherapie plus bevacizumab.

Endometriumkanker

  • ENGOT-en23 (MSD)

Een fase 3, gerandomiseerde, actief-gecontroleerde, open-label, multicentrische studie om de werkzaamheid en veiligheid van MK-2870 monotherapie te vergelijken met de behandeling naar keuze van de onderzoeker bij deelnemers met endometriumkanker die voorafgaand platina-gebaseerde chemotherapie en immunotherapie hebben gekregen.

Contact studieteam

Rina Talpe                             051 23 75 11
Laura Tanghe                         051 23 73 25
Els Verbruggen                      t 051 23 39 04

e  ctc.onco@azdelta.be