You are here

Cataract (lensvervanging van het oog na ooglenstroebeling)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 246912.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 180

± € 180

Ereloon arts

€ 10

€ 10

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 220 tot € 295

€ 1115 tot € 1215

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 246912.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

                            

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± €20

± € 20

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 180

± € 180

Ereloon arts

 

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 200 tot € 275

€ 1105 tot € 1205

 

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 246912.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

                            

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

± € 65

± € 65

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 360

± € 360

Ereloon arts

€ 950

€ 950

Ereloonsupplement arts

0

€ 850

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.960 tot € 2.035

€ 2.870 tot € 2.970

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021