You are here

Sterilisatie vrouw

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 432692.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 40

± € 40

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 125

± € 125

Ereloon arts

0 voor de patiënt

(bedrag betaald door het ziekenfonds)

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 390

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 165 tot € 240

€ 570 tot € 670

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 432692.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

± € 40

± € 40

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 125

± € 125

Ereloon arts

0 voor de patiënt

(bedrag betaald door het ziekenfonds)

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 390

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 165 tot € 240

€ 610 tot € 710

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 432692.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

± € 60

± € 60

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 170

± € 170

Ereloon arts

€ 480

€ 480

Ereloonsupplement arts

 

€ 370

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.300 tot € 1.375

€ 1.720 tot € 1.820

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021.