You are here

Totale knieprothese

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 290286.

Gemiddelde ligduur = 4 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 96

€ 316

Geneesmiddelen

± € 75

± € 75

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 650 tot € 950

€ 650 tot € 950

Ereloon arts

€ 70

€ 70

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.500

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 900 tot € 1.200

€ 2.620 tot € 2.920

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021 Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.
  • De kostprijs voor het plaatsen van een totale knieprothese wordt sterk bepaald door het type prothese dat wordt aangewend en het gegeven of het ziekenfonds en/of de (arbeidsongevallen)verzekeraar al dan niet tussenkomt in de kostprijs. Informeer bij de behandelende arts; de arts kan de patiënt hieromtrent alle informatie verstrekken.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 290286

Gemiddelde ligduur = 4 dagen

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 26

€ 246

Geneesmiddelen

± € 75

± € 75

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 650 tot € 950

€ 650 tot € 950

Ereloon arts

€ 15

€ 15

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.500

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 720 tot € 1.020

€ 2.460 tot € 2.760

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 290286.

Gemiddelde ligduur = 4 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 2.349

€ 2.569

Geneesmiddelen

± € 250,00

± € 250,00

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 3.500 tot € 4.000

€ 3.500 tot € 4.000

Ereloon arts

€ 1.650

€ 1.650

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.560

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 7.750 tot € 8.250

€ 9.530 tot € 10.030

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021