You are here

Baarmoeder abdominaal verwijderen (totale hysterectomie)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 431281.

Gemiddelde ligduur = 4 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 96

€ 316

Geneesmiddelen

± € 70

± € 70

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 50

€ 50

Ereloonsupplement arts

0

€ 1150

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 265 tot € 340

€ 1.635 tot € 1.735

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 431281.

Gemiddelde ligduur = 4 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 26

€ 264

Geneesmiddelen

± € 120

± € 120

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 6

€ 6

Ereloonsupplement arts

0

€ 1150

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 155 tot € 230

€ 1.525 tot € 1.600

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 431281.

Gemiddelde ligduur = 4 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 2.349

€ 2.569

Geneesmiddelen

± € 200

± € 200

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 1.550

€ 1.550

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.150

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 4.100 tot € 4.175

€ 5.470 tot € 5.570

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021.