You are here

Verwijderen baarmoeder (totale hysterectomie) vaginaal

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 77

€ 182

Geneesmiddelen

± € 70

± € 70

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 35

€ 35

Ereloonsupplement arts

 

€ 750,00

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 180 tot € 255

€ 1.040 tot € 1.140

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 19

€ 124

Geneesmiddelen

± € 70

± € 70

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 750,00

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 95 tot € 170

€ 950 tot € 1.050

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 1.303

€ 1.408

Geneesmiddelen

± € 200

± € 200

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 1.200

€ 1.200

Ereloonsupplement arts

 

€ 750

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 2.710 tot € 2.810

€ 3.560 tot € 3.660

Info: Kristof Baetens, beleidscoördinator AZ Delta en Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018