You are here

Verwijderen baarmoeder vaginaal (totale hysterectomie)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 79

€ 244

Geneesmiddelen

± € 70

± € 70

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 50

€ 50

Ereloonsupplement arts

0

€ 970

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 200 tot € 275

€ 1.335 tot € 1435

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 20

€ 185

Geneesmiddelen

± € 70

± € 70

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 970

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 95 tot € 170

€ 1230 tot € 1.330

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 431325.

Gemiddelde ligduur = 3 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 1.762

€ 1.927

Geneesmiddelen

± € 200

± € 200

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 1.200

€ 1.200

Ereloonsupplement arts

0

€ 970

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 3.160 tot € 3.235

€ 4.300 tot € 4.400

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021.