You are here

Totale heupprothese

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 289085.

Gemiddelde ligduur = 5 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 110

€ 285

Geneesmiddelen

± € 75

± € 75

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 650 tot € 750

€ 650 tot € 750

Ereloon arts

€ 70

€ 70

Ereloonsupplement arts

 

€ 1.450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 900 tot € 1.175

€ 2.550 tot € 2.750

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.
  • De kostprijs voor het plaatsen van een totale heupprothese wordt sterk bepaald door het type prothese dat wordt aangewend en het gegeven of het ziekenfonds en/of de (arbeidsongevallen)verzekeraar al dan niet tussenkomt in de kostprijs. Informeer bij de behandelende arts; de arts kan de patiënt hieromtrent alle informatie verstrekken.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 289085.

Gemiddelde ligduur = 5 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 31

€ 206

Geneesmiddelen

± € 75

± € 75

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 650 tot € 750

€ 650 tot € 750

Ereloon arts

€ 15

€ 15

Ereloonsupplement arts

 

€ 1.450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 770 tot € 945

€ 2.400 tot € 2.600

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 289085.

Gemiddelde ligduur = 5 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 2.171

€ 2.346

Geneesmiddelen

± € 200

± € 200

Implantaten & medische hulpmiddelen

€ 2.700 tot € 3.000

€ 2.700 tot € 3.000

Ereloon arts

€ 1.700

€ 1.700

Ereloonsupplement arts

 

€ 1.450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 6.770 tot € 7.070

€ 8.500 tot € 8.800

Info: Kristof Baetens, beleidscoördinator AZ Delta en Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018