You are here

NMR van een lidmaat

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 459513.

Gemiddelde ligduur = raadpleging

Verblijfskost

 

Geneesmiddelen

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

Ereloon arts

 € 23

Ereloonsupplement arts

 

Diversen

 

TOTAAL

€ 23

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 459513.

Gemiddelde ligduur = raadpleging

Verblijfskost

 

Geneesmiddelen

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

Ereloon arts

 € 16

Ereloonsupplement arts

 

Diversen

 

TOTAAL

€ 16

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 459513.

Gemiddelde ligduur = raadpleging.

Verblijfskost

 

Geneesmiddelen

 

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

Ereloon arts

€ 137

Ereloonsupplement arts

 

Diversen

 

TOTAAL

€ 137

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021