You are here

Operatie halsslagader (carotis operatie)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 235082.

Gemiddelde ligduur = 2 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 62

€ 172

Geneesmiddelen

± € 65

± € 65

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 25

± € 25

Ereloon arts

€ 30

€ 30

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.400

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 190 tot € 265

€ 1.700 tot € 1.800

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 235082.

Gemiddelde ligduur = 2 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 13

€ 123

Geneesmiddelen

± € 65

± € 65

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 25

± € 25

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.400

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 110 tot € 185

€ 1.615 tot € 1.715

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 235082.

Gemiddelde ligduur = 2 dagen.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 1.174

€ 1.284

Geneesmiddelen

± € 250

± € 250

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 150

± € 150

Ereloon arts

€ 1500

€ 1500

Ereloonsupplement arts

0

€ 1.400

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 3.075 tot € 3.150

€ 4.585 tot € 4.685

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta, 28 juni 2021