You are here

Liesbreukherstel via kijkoperatie

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 dag.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 99

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 35

€ 35

Ereloonsupplement arts

0

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 250 tot € 325

€ 700 tot € 800

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen. 
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.
  • Tijdens de ingreep worden implanteerbare netjes voor het herstel van de liesbreuk aangewend. De kostprijs van de ingreep wordt zeer sterk bepaald door de hoeveelheid aangewende netjes.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 7

€ 62

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 1

€ 1

Ereloonsupplement arts

0

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 150 tot € 225

€ 550 tot € 650

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

± € 150

± € 150

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 525

€ 525

Ereloonsupplement arts

0

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.500 tot € 1.575

€ 1.925 tot € 2.025

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta,  28 juni 2021