You are here

Liesbreukherstel via kijkoperatie

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 overnachting.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 79

Geneesmiddelen

± € 35,00

± € 35,00

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 35

€ 35

Ereloonsupplement arts

 

€ 450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 200 tot € 275

€ 700 tot € 800

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen. 
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.
  • Tijdens de ingreep worden implanteerbare netjes voor het herstel van de liesbreuk aangewend. De kostprijs van de ingreep wordt zeer sterk bepaald door de hoeveelheid aangewende netjes.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 overnachting.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 7

€ 42

Geneesmiddelen

± € 35

± € 35

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 150 tot € 225

€ 550 tot € 650

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 241883.

Gemiddelde ligduur = 1 overnachting.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 434

€ 469

Geneesmiddelen

± € 150

± € 150

Implantaten & medische hulpmiddelen

volgens gebruik

volgens gebruik

Ereloon arts

€ 640

€ 640

Ereloonsupplement arts

 

€ 450

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.250 tot € 1.350

€ 1.700 tot € 1.800

Info: Kristof Baetens, beleidscoördinator AZ Delta en Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018