You are here

Verwijderen appendix via kijkoperatie (laparascopische appendectomie)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 243165

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 79

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 205

± € 205

Ereloon arts

€ 15

€ 15

Ereloonsupplement arts

 

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 300 tot € 375

€ 750 tot € 850

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 1 januari 2018. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 243165

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 7

€ 42

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 205

± € 205

Ereloon arts

€ 5

€ 5

Ereloonsupplement arts

 

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 250 tot € 325

€ 700 tot € 800

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 243165.

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 434

€ 469

Geneesmiddelen

± € 140

± € 140

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 350

± € 350

Ereloon arts

€ 700

€ 700

Ereloonsupplement arts

 

€ 420

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.620 tot € 1.720

€ 2.080 tot € 2.180

Info: Kristof Baetens, beleidscoördinator AZ Delta en Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 29 juni 2018