You are here

Verwijderen appendix via kijkoperatie (laparascopische appendectomie)

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 243165

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 44

€ 99

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 205

± € 205

Ereloon arts

€ 36

€ 36

Ereloonsupplement arts

0

€ 840

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 315 tot € 390

€ 1210 tot € 1310

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals gekend op 31 december 2019. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 243165

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 6

€ 61

Geneesmiddelen

± € 30

± € 30

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 205

± € 205

Ereloon arts

€ 3

€ 3

Ereloonsupplement arts

0

€ 840

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 240 tot € 315

€ 1140 tot €1240 

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 243165.

Gemiddelde ligduur = 1 dag

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 549

€ 604

Geneesmiddelen

± € 140

± € 140

Implantaten & medische hulpmiddelen

± € 350

± € 350

Ereloon arts

€ 970

€ 970

Ereloonsupplement arts

0

€ 840

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 2010 tot € 2085

€ 2.900 tot € 3000

Info: Thomas Forment, dienst beleidsinformatie AZ Delta, 25 februari 2020