You are here

Verwijderen 2 wijsheidstanden

Gewone verzekerden ziekenfonds

Prestatienummer = 312410.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

€ 20 tot € 55

€ 20 tot € 55

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

0 voor de patiënt
(bedrag betaald door het ziekenfonds)
 

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 315

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 20 tot € 55

€ 390 tot € 490

BELANGRIJK!

  • Alle kosten die het verblijf en de verzorging met zich meebrengen, worden op de ziekenhuisfactuur geplaatst. De ziekenhuisfactuur geeft aan welk bedrag de patiënt betaalt en welk bedrag het ziekenfonds of de (arbeidsongevallen)verzekeraar betaalt. De prijsraming in tabel hierboven is een indicatie van de kostprijs voor rekening van de patiënt op basis van de tarieven zoals bekend op 28 juni 2021. Aangezien de kostprijs door heel wat elementen wordt bepaald, kan deze variëren: aantal ligdagen, geneesmiddelengebruik, voor de behandeling / ingreep gebruikte materialen.
  • ‘Diversen’ in tabel hierboven is de kostprijs voor o.m. het gebruik van de telefoon op de kamer, een fles water, het verblijf van personen die de patiënt vergezellen, andere.
  • De kostprijs in tabel hierboven geldt voor de extractie van 2 wijsheidstanden. Het gebeurt dat op het ogenblik van de ingreep nog andere tanden, dan de wijsheidstanden, dienen verwijderd. Deze zijn niet inbegrepen.

Met verhoogde tegemoetkoming

Prestatienummer = 312410.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

 

€ 55

Geneesmiddelen

€ 20 tot € 55

€ 20 tot € 55

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

0 voor de patiënt

(bedrag betaald door het ziekenfonds)

 

Ereloonsupplement arts

0

€ 315

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 20 tot € 55

€ 390 tot € 490

Niet aangesloten bij een ziekenfonds

Prestatienummer = 312410.

Gemiddelde ligduur = dagziekenhuis.

 

Gemeenschappelijke kamer

Eénpersoonskamer

Verblijfskost

€ 587

€ 642

Geneesmiddelen

€ 60

€ 60

Implantaten & medische hulpmiddelen

 

 

Ereloon arts

€ 460

 € 460

Ereloonsupplement arts

0

€ 315

Diversen

volgens gebruik

volgens gebruik

TOTAAL

€ 1.110 tot € 1.185

€ 1.480 tot € 1.580

Info: dienst beleidsinformatie AZ Delta,  28 juni 2021