You are here

Abdominale, mka en mdl 5.2.1 GEM

Voorstelling  

Op onze afdeling worden patiënten gehospitaliseerd voor de volgende disciplines:

  • algemene & abdominale heelkunde: kleinere en middelgrote chirurgie bv. appendectomie, cholecystectomie, gastric bypass tot majeure chirurgie als ular, leverchirurgie, slokdarmchirurgie, thoraxchirurgie. 
  • mond-kaak-aangezichtschirurgie bv. osteotomie, mondvloerresectie
  • maag-darm-leverpatiënten

Onze afdeling biedt heel wat leer- en oefenkansen in o.a. wondzorg, stomazorg, thoraxdrainage, gebruik van spuitpompen, voedingspompen. Er is een multidisciplinaire samenwerking met o.a. arts (chirurg-internist) , wondzorgverpleegkundige, kinésitherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, verpleegkundige pijnkliniek, trajectverpleegkundigen, psycholoog.
Wondzorg en adequate pijnstilling zijn prioritair op onze afdeling om een kwalitatieve zorg op maat aan de patiënt te verstrekken. Gezien binnen onze patiëntenpopulatie veel oncochirugie aan bod komt, is empathie en begeleiding van de patiënt een must.
​Ons stomateam staat steeds klaar om de stomapatiënt een gepaste educatie te verlenen tijdens de opname alsook op consultatie.

Doel van de stage

Onze afdeling biedt heel wat leer- en oefenkansen in o.a. wondzorg, stomazorg, thoraxdrainage, gebruik van spuitpompen, voedingspompen.
Er is een multidisciplinaire samenwerking met o.a. arts (chirurg-internist), wondzorgverpleegkundige, kinésitherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, verpleegkundige pijnkliniek, trajectverpleegkundigen, psycholoog.
Wondzorg en adequate pijnstilling zijn prioritair op onze afdeling om een kwalitatieve zorg op maat aan de patiënt te verstrekken. Gezien binnen onze patiëntenpopulatie veel oncologische chirurgie aan bod komt, is empathie en begeleiding van de patiënt een must.

Ons stomateam staat steeds klaar om de stomapatiënt een gepaste educatie te verlenen tijdens de opname alsook op consultatie.
Ons team is heel toegankelijk voor studenten en biedt heel veel oefenkansen aan verpleegkundigen in opleiding zodat ze kunnen groeien in hun job en als zelfzekere, gemotiveerde en goed getrainde verpleegkundigen kunnen afstuderen.

Contactpersoon stage

Gudrun Beernaert (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 71 76
e gudrun.beernaert@azdelta.be