You are here

Geriatrie (acute G) 5.4.5 GER

Voorstelling

Welke patiënten worden op deze afdeling opgenomen?
Geriatrische patiënten (leeftijd 75+) met CVA, depressie, algemene achteruitgang, bronchitis, pneumonie, maagdarmproblematiek, hartfalen, diabetes, koorts, dementie, urineweginfectie, sepsis, revalidatie na heup- of knieoperatie, hartoperatie, observatie na vallen, …
Veel voorkomende onderzoeken:

 • echo abdomen, echo VCI, RX, Veneuze duplex (halsvaten, onderste ledematen)
 • klinisch onderzoek aan bed door arts/geriater
 • gastroscopie
 • coloscopie
 • echocardiografie/ ECG
 • psychologisch onderzoek, onderzoek van cognitie (MMSE)
 • CT-scan: specifiek lichaamsdeel, botscan, NMR (angio) scan
 • urinestaal, faecesstaal, sputumstaal
 • bloedafnames

Op vraag van de student kunnen onderzoeken steeds bijgewoond worden.

Doel van de stage

Het is vooral de bedoeling dat de studenten uitgedaagd worden om:

 • de zorgen in eigen handen te nemen
 • om een planning op te maken en deze voor te leggen aan de mentor
 • om de nodige ondersteuning te vragen indien nodig bijv. bij medicatietoediening, wondzorg of andere zaken
 • om het dossier te hanteren, om overdracht te geven
 • af te spreken om enkele bloedafnames over te laten voor jou
 • mee te delen welke vaardigheden je zeker wilt oefenen: infuus plaatsen, sonderen
 • duidelijk te maken wat je zeker wenst te leren
 • kort op de bal feedback (zowel M als S) te vragen waardoor je snel je handelen kan bijsturen
 • langs te gaan bij de hoofdverpleegkundige om vragen, problemen, te uiten.

Contactpersoon stage

Stefanie Debals (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 81 01
e stefanie.debals@azdelta.be