You are here

Psychiatrie 5.0.5C JONGEREN

Voorstelling

De PAAZ jongeren is een crisisunit voor jongeren tussen 15 en 20 jaar. De maximumduur van deze opname is 3 weken. De doelstelling van een opname is de problematiek in kaart brengen en advies geven naar vervolghulp toe. Het afstemmen van vraag en aanbod om elk kind en elke jongere de gepaste hulp te kunnen bieden. Op de afdeling werken we samen met de context die betrokken wordt alsook met de bestaande hulpverlening.

Doel van de stage:

 • jongeren observeren zowel tijdens individuele momenten als in groep
 • mondeling en schriftelijk rapporteren
 • groepsdynamiek observeren, rapporteren en actief participeren
 • Voorbereiden multidisciplinair overleg (MDO), meevolgen en actieve bijdrage
 • samen nadenken over behandeldoelstellingen voor de jongeren
 • meevolgen en in handen nemen van een opname- , ontslaggesprek
 • kennis van medicatie
 • aanwezigheid, ondersteunen en reguleren in de leefgroep
 • leiden van een activiteit
 • analyse maken van de ontwikkeling en het functioneren van het kind of de jongere
 • kritisch kunnen reflecteren ten opzichte van de werking, het team en jezelf
 • kennis van medicatie
 • stilstaan bij de visie van de unit

Contactpersoon stage

Bo Styl (hoofdverpleegkundige)
051 23 73 89
e bo.styl@azdelta.be