You are here

Radiotherapie 5.0.G2

Voorstelling

Op de dienst radiotherapie worden patiënten behandeld  met ioniserende stralen. Dit omvat behandelingen met curatief, palliatief en antalgisch opzet. De meeste patiënten worden ambulant (~95%) behandeld. Zij komen dagelijks op het afgesproken uur langs voor hun behandeling. Een dagelijkse behandeling duurt 12 tot 30 minuten. De behandeling op radiotherapie gebeurt met grote precisie en gebruikmakend van de meest geavanceerde  bestralingstechnieken.
Vooraf aan hun behandeling komt elke patiënt op raadpleging bij een radiotherapeut, die de patiënt dan verder opvolgt. Aansluitend volgt de simulatie, waar alle voorbereidingen voor de eigenlijke behandeling samen met de patiënt worden uitgevoerd.
Tussen de simulatie en behandeling gebeurt de dosisberekening.
Op de dienst radiotherapie werken er 4 radiotherapeuten. Naast de radiotherapeuten werken er medische secretaressen, fysici, een dosimetrist, een radioloog en verpleegkundigen.

Doel van de stage

De stage op onze dienst betreft vaak een kijkstage in het kader van het behalen van een postgraduaat oncologie. Tijdens deze stage is het vooral belangrijk om te begrijpen wat radiotherapie inhoudt voor de patiënt. Wat gebeurt er en waarom wordt dit gedaan. Met deze kennis kan je in de latere loopbaan dan de juiste, geruststellende informatie geven aan de patiënt, die een behandeling op een dienst radiotherapie krijgt. Na eerst wat toekijken, mag je steeds proberen om zelf wat mee te helpen met het klaar zetten en veranderen van het positioneringsmateriaal, helpen opzetten van een masker… Ook het meeluisteren naar de uitleg gegeven door de verpleegkundigen zoals ook de raadplegingen huidzorg aan de patiënt, is verrijkend. Het doel is dat deze stage een aanvulling is op de lessen radiotherapie. De stage brengt veel meer inzicht in wat radiotherapie inhoudt voor de patiënt en wat de verantwoordelijkheden zijn van de verpleegkundigen op de dienst radiotherapie.

Voor studenten die de opleiding medische beeldvorming en radiotherapie volgen is deze stage een mogelijkheid tot zelfverrijking en zelfontplooiing als technoloog op radiotherapie. Eerst kan de student meekijken om vervolgens zelf initiatief te nemen in samenwerking met de RTT’s in het positioneren van patiënten, beoordelen van beeldvorming, bediening van de verschillende toestellen, begeleiden van patiënten, opmaken van een bestralingsplan…kortom alle geleerde theorie omzetten naar de praktijk.

Contactpersoon stage

Els Goemaere (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 77 38
e els.goemaere@azdelta.be