You are here

Verloskwartier 5.1.4 VERLOS

Voorstelling

In de verlosafdeling begeleidt een team vroedvrouwen de zwangere vrouw en de partner tijdens de arbeid en bevalling. De vroedvrouwen werken voornamelijk samen met de gynaecologen en de assistenten verloskunde, voeren hun directe orders uit en rapporteren op een professionele manier. Ook anesthesisten en kinderartsen maken deel uit van het artsenteam.
Na de bevalling staat de vroedvrouw in voor de eerste controles bij moeder en kind, zodat zij beiden na 1 uur skin to skin en/of borstvoeding kunnen overgebracht worden naar de kraamafdeling voor de verdere zorg.

Alle sectio’s, zowel gepland of ongepland, gaan door op de verlosafdeling. Dit is een grote meerwaarde voor de moeder, de partner en de baby. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen de vroedvrouwen, operatieverpleegkundigen, anesthesisten , gynaecologen, de verpleegkundigen van de dienst neonatologie en de kinderartsen om alles veilig en optimaal te laten verlopen.

Op de verlosafdeling gebeurt ook de opvolging van risicozwangerschappen met al of niet opname als gevolg. De observatie van een niet stabiele vrouw valt onder de verantwoordelijkheid van de vroedvrouwen van het verloskwartier (opstart weeënremmers, pre_eclampsie, nierproblematiek, bloedverlies…)
Tevens gebeuren ook geplande routinecontroles bij de a terme en postterme zwangeren op de verlosafdeling (monitoring, bloedafnames, bloeddrukprofiel…)

Doel van de stage

Als student krijg je de leerkansen om een vrouw in arbeid te begeleiden van opname tot bevalling, het uitvoeren van de eerste zorg bij moeder en kind tot het vertrek naar de kraamafdeling. Er worden voldoende kansen gecreëerd om alle verpleegtechnische handelingen te oefenen en theorie in praktijk om te zetten.
Gedurende de stageperiode kan je de werking van de dienst leren kennen .
Afhankelijk van je opleidingsjaar, verwachten wij interesse, leergierigheid, initiatief en interactie en samenwerking. Al deze leermomenten kunnen bijdragen tot zelfverrijking en zelfontplooiing om een bekwame vroedvrouw te worden.

Contactpersoon stage

Liesbeth Devrome (hoofdverpleegkundige)
t 051 23 61 02
e liesbeth.devrome@azdelta.be